Jak przebiega remont instalacji elektrycznej w budynkach wielkopowierzchniowych?

Jak przebiega remont instalacji elektrycznej w budynkach wielkopowierzchniowych?

Projektowanie instalacji

Zmiany technologiczne i rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że firmy coraz częściej stawiają na nowoczesne instalacje elektryczne. Najnowsze rozwiązania zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, komfortu i efektywności energetycznej. Sprawdź, jak przebiega modernizacja instalacji elektrycznej w obiektach wielkopowierzchniowych!

Na czym polega modernizacja instalacji elektrycznej obiektów wielkopowierzchniowych?

Planowanie, specjalistyczna wiedza i praca zgodnie z normami prawnymi – to najważniejsze elementy uwzględniane przy renowacji instalacji elektrycznych. Konieczne jest uwzględnienie ich podczas każdego z etapów prac. Instalacje elektryczne modernizuje się po wcześniejszej dokładnej analizie stanu i potrzeb. Na podstawie studium i diagnozy, następuje opracowanie szczegółowego planu modernizacji instalacji elektrycznej, uwzględniającego aktualne potrzeby obiektu oraz przyszłe wymagania.

W kolejnych krokach podejmowana jest decyzja o rodzaju zastosowanych technologii np. typu przewodów (np. miedzianych zamiast aluminiowych), osprzęcie i nowoczesnych rozwiązaniach, które zwiększą efektywność i bezpieczeństwo instalacji​.

Dlaczego realizuje się remonty instalacji elektrycznych?

Przy planowaniu remontu instalacji elektrycznej w obiektach wielkopowierzchniowych, kluczowe jest rozpoznanie i zrozumienie szeregu potrzeb, które determinują zakres i charakter prac. Najczęściej wymiana instalacji elektrycznej spowodowana jest następującymi potrzebami:

  • Zwiększone zapotrzebowanie na energię. Nowoczesne urządzenia i technologie często wymagają większej ilości energii. Istniejące instalacje mogą być niewystarczające, co prowadzi do przeciążeń i awarii​.
  • Spełnianie norm bezpieczeństwa. Stare instalacje często nie spełniają aktualnych wymagań bezpieczeństwa i norm technicznych​.
  • Usunięcie przestarzałych elementów. Części starej instalacji, takie jak przewody aluminiowe, mogą być zużyte i nieskuteczne, co zwiększa ryzyko awarii​.
  • Poprawa efektywności energetycznej. Zmniejszenie zużycia energii to ważny cel dla współczesnych obiektów, mający wpływ zarówno na koszty eksploatacyjne, jak i ślad węglowy.
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii. Rozwój technologiczny wymaga często modyfikacji instalacji, aby mogła obsłużyć nowe urządzenia i systemy.
  • Podniesienie poziomu ochrony i zabezpieczeń. Instalacje elektryczne przemysłowe muszą być bezpieczne, dlatego wykonuje się zaawansowane prace remontowe i montuje nowoczesne zabezpieczenia.

Remont instalacji elektrycznej krok po kroku

Jak dokładnie przebiega remont instalacji elektrycznej w obiektach przemysłowych i handlowych o sporych powierzchniach? Można go przedstawić w następujących punktach:

  • Zabezpieczenie obszaru prac. Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest wyłączenie zasilania w obszarach objętych remontem, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno wykonawców, jak i użytkowników obiektu. Wymaga się też oznaczenia strefy pracy.
  • Demontaż. W tym kroku realizuje się usuwanie starych przewodów, zabezpieczeń, rozdzielnic i innych elementów, które wymagają wymiany.
  • Montaż. W tym kroku wykonywanie instalacji elektrycznych widać przez montaż nowych komponentów i systemów zarządzania energią elektryczną.
  • Testy. Specjaliści upewniają się, że wszystkie wykonane prace są zgodne z przygotowanym wcześniej projektem i spełniają określone wymogi techniczne. Wykonuje się testy ciągłości obwodów, prawidłowości działania zabezpieczeń i innych kluczowych funkcji.

Jeśli to możliwe, prace remontowe powinny być planowane w taki sposób, aby minimalizować zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu obiektu. Nowa instalacja elektryczna wymaga odłączenia zasilania od maszyn, dlatego należy zaplanować ją w sposób jak najmniej inwazyjny. Warto też pamiętać, że w przypadku dużych obiektów, remont instalacji elektrycznej często przebiega równocześnie z innymi pracami budowlanymi czy remontowymi. Dlatego ważna jest koordynacja działań między różnymi ekipami.

Pamiętaj, że podłączenie instalacji elektrycznej i jej projektowanie jest zadaniem skomplikowanym. Należy je powierzyć specjalistom w dziedzinie remontów i modernizacji instalacji elektrycznych dla obiektów wielkopowierzchniowych.

Scroll to Top