Przeglądy budowlane i techniczne budynków dla firm

Budowa obiektów

Przegląd elementów budowlanych oraz instalacji elektrycznych pozwala stwierdzić ich aktualny stan i stopień zużycia oraz czas szacowanej trwałości. Serwisowanie umożliwia utrzymanie wszystkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, a także podniesienie standardów danego lokalu lub budynku.

Wyposażenie powierzchni użytkowych w meble

Zajmujemy się doraźną oraz stałą obsługą nieruchomości. Wykonujemy:

 • Pomiary eklektyczne,
 • Pomiary wod.-kan.,
 • Cykliczne sprawdzanie użyteczności lokalu pod kątem BHP oraz prawa budowlanego.

SERWIS BUDOWLANY

Świadczymy usługi z zakresu serwisu budowlanego, w tym:

 • przeglądy budynków, instalacji i elementów budynku,
 • sprawdzenie instalacji wodnych,
 • sprawdzenie zgodności z obowiązującymi normami,
 • prace związane z konserwacją budynków,
 • naprawy usterek powstałych w wyniku użytkowania i wpływu warunków atmosferycznych.
serwis-budowalny-usługi-budowlane-dla-firm-bigan
Serwis elektryczny dla firm

SERWIS ELEKTRYCZNY

Oferujemy serwis instalacji i urządzeń elektrycznych, zarówno tych zamontowanych przez naszą firmę, jak i pozostałych.

Serwisujemy:

 • instalacje elektryczne oświetleniowe,
 • instalacje zasilania gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz instalacje zasilania gniazd trójfazowych,
 • wentylatory i inne urządzenia elektryczne,
 • inne urządzenia techniczne, które wymagają okresowych regulacji, konserwacji, przeglądów, napraw i innych czynności serwisowych.

Każdy serwis oraz naprawy wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, przepisami prawa budowlanego i polskimi normami dla firm.

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIGAN?

Zadaj nam pytanie

Scroll to Top