Jak przebiega montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej?

Instalacje wodno-sanitarne dla firm

Komfort korzystania z punktów poboru wody i armatury zależy od jakości wykonania instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej. W każdym mieszkaniu, domu czy lokalach komercyjnych konieczne jest wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zaopatruje ona w wodę wszystkich użytkowników oraz pozwala usunąć zużyte medium wraz z nieczystościami. Jak projektuje się takie instalacje i w jaki sposób przebiega ich montaż? Poznaj szczegóły!

Sposoby projektowania instalacji wodnej

Zacznijmy od zasilania obiektu. Instalacje wodne zawsze rozpoczynają się od rury głównej, która dostarcza medium z zewnątrz. Odpowiedzialność za instalację stoi po stronie użytkownika od miejsca montażu głównego licznika wodnego. W kolejnym kroku nitka zasilająca skierowana jest do obiektu i tam łączy się z poszczególnymi rurami dostarczającymi wodę do poszczególnych miejsc odbioru. Najczęściej jej prowadzenie jest podtynkowe dla zapewnienia najlepszej estetyki wnętrza.

W tym momencie można wyróżnić dwa sposoby projektowania domowej instalacji:

  • trójnikowy;
  • rozdzielaczowy.

W modelu trójnikowym instalacja wodno-kanalizacyjna rozchodzi się jedną nitką do poszczególnych pomieszczeń i odbiorników. Zasilanie prowadzone jest jedną rurą, od której rozchodzą się inne i w ten sposób cały obiekt jest zasilany wodą.

Sposób rozdzielaczowy stawia na wykonanie indywidualnych rur wodnych do każdego miejsca poboru wody. Oznacza to, że do głównej rury zasilającej montowany jest rozdzielacz. Od niego natomiast projektuje się poszczególne nitki wodne. Taki sposób jest droższy, ale pozwala na odcięcie tylko jednej rury wodnej w przypadku awarii. W modelu trójnikowym jakakolwiek modernizacja wymaga zamknięcia zaworu głównego.

Materiały stosowane do budowy instalacji wodnej

Kolejny niezwykle ważny punkt to rodzaj materiałów, z których powstaje instalacja wodno kanalizacyjna. W przypadku rur zasilających do wody pitnej stosuje się najczęściej tworzywo sztuczne HDPE. To polietylen o dużej gęstości odporny biologicznie i nienarastający kamieniem. Jego średnica może wahać się od 15 do 32 mm średnicy w zależności od zapotrzebowania obiektu w wodę.

Nieco inaczej projektuje się piony kanalizacyjne i całą instalację odpływową. Podstawowy materiał w obecnych czasach to PVC – lekkie i tanie tworzywo idealne do odprowadzania nieczystości. Domowe instalacje wodno-kanalizacyjne tworzone są z rur o średnicy do 200 mm. Większe rozmiary zarezerwowane są dla obiektów przemysłowych, komercyjnych i większych blokowisk.

Jak projektowana jest instalacja kanalizacyjna?

W przypadku zasilającej instalacji wodnej rury montowane są pionowo i poziomo. Jednak instalacja kanalizacyjna nie bazuje na ciśnieniu, lecz spływie grawitacyjnym. Oznacza to, że rury odpływowe powinny być ułożone ze spadkiem (ok. 2 cm na każdy metr rury). Prowadzi się je od każdego odbiornika (wanna, brodzik, umywalka, zlew, itd.) i łączy z pionem kanalizacyjnym. W ten sposób grawitacyjnie odprowadza się zużytą wodę i ścieki do szamba, przydomowej oczyszczalni lub miejskiego systemu kanalizacyjnego.

Co jest najważniejsze w budowie instalacji wodno-kanalizacyjnej?

Wszystkie instalacje wodno kanalizacyjne powinny być zbudowane z uwzględnieniem zasad szczelności i wydajności. Ma to ogromne znaczenie dla użytkowania zarówno sieci zasilającej, jak i odpływowej. Należy pamiętać, że zawsze sieć zasilająca w dowolne medium płynne lub gazowe ma swój najsłabszy punkt w miejscu łączenia. Dlatego nie powinno się oszczędzać na jakości złączek. Obecnie w technologii HDPE i PEX stosuje się termozłączki, które łączy się z rurami przy pomocy zgrzewarek. Tak wykonane połączenia zapewniają świetną jakość bez obaw o nieszczelność.

Instalacje kanalizacyjne nie pracują przy udziale ciśnienia odprowadzanego medium, dlatego w tym przypadku łączenie odbywa się przez zastosowanie uszczelnień na końcu każdego odcinka rury. Jeśli instalacja położona jest zgodnie ze sztuką (nie wisi w powietrzu, a do zmiany kierunku stosuje się oryginalne kolanka i rozgałęźniki) rury zachowają swoją szczelność.

Aby instalacja wodno-kanalizacyjna zapewniała komfortowe użytkowanie, należy postawić na sprawdzoną i doświadczoną firmę hydrauliczną.

FAQ

Czym jest instalacja wodno-kanalizacyjna w budynkach wielkopowierzchniowych?


Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynkach wielkopowierzchniowych to kompleksowy system rur, przewodów i urządzeń służących do dostarczania wody do budynku oraz usuwania ścieków i nieczystości z budynku. Jest to kluczowy element infrastruktury budynku, który zapewnia komfort użytkownikom oraz warunki sanitarno-higieniczne.

Co obejmuje instalacja wodno-kanalizacyjna?


Instalacja wodno-kanalizacyjna obejmuje zarówno instalację wodną, która dostarcza wodę do poszczególnych punktów poboru, jak i instalację kanalizacyjną, która odprowadza zużytą wodę i nieczystości. W skład instalacji wodnej wchodzą rury główne, zasilające oraz poszczególne nitki doprowadzające wodę do miejsc użytkowania. Natomiast instalacja kanalizacyjna składa się z rur odpływowych, pionów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych.

Jak remontować instalacje wodno-kanalizacyjne?


Remontowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych może obejmować różnorodne działania, takie jak naprawa nieszczelności, wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów, modernizacja systemu, czy też dostosowanie instalacji do zmieniających się potrzeb. Prace remontowe mogą wymagać zarówno drobnych poprawek, jak i kompleksowej modernizacji całego systemu.

Czy remont instalacji wodno-kanalizacyjnej wymaga projektu?


Tak, przeprowadzenie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej z reguły wymaga sporządzenia projektu. Projekt ten powinien uwzględniać m.in. analizę stanu istniejącej instalacji, planowane zmiany, dobór odpowiednich materiałów oraz sposób realizacji prac remontowych. Projektowanie zapewnia skuteczność i bezpieczeństwo przeprowadzanych prac.

Co jest najważniejsze przy remontowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej?


Najważniejsze przy remontowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej jest dbanie o jakość wykonania oraz bezpieczeństwo użytkowników. Kluczowe jest również stosowanie wysokiej jakości materiałów i elementów instalacyjnych, zapewnienie szczelności oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. Dbałość o szczegóły oraz właściwe planowanie i nadzór nad pracami remontowymi są kluczowe dla efektywnego i trwałego funkcjonowania instalacji.

Scroll to Top