Projekt technologiczny – co to jest, co zawiera, jak go wykonać?

Projekt technologiczny - co to jest, co zawiera, jak go wykonać?

Przed otwarciem restauracji, salonu kosmetycznego lub innego podobnego lokalu konieczne jest wykonanie projektu technologicznego. To specjalny plan realizowany na podstawie projektu aranżacji wnętrza, który wykonuje się dla spełnienia potrzeb sanitarnych. Przeczytaj więcej, na czym polega projekt technologiczny lokalu, co powinien zawierać i kto może go zrealizować!

Co to jest projekt technologiczny?

Zacznijmy od wyjaśnienia samego pojęcia. Projekt technologiczny to inaczej szczegółowy plan lokalu, który uwzględnia przepisy sanitarne, BHP i pozostałe wymagania techniczne dla obiektów gastronomicznych, medycznych, z żywieniem zbiorowym i przemysłowych. Jest tworzony nie tylko z powodu wymagań proceduralnych przed otworzeniem lokalu. Ma na celu opis organizacji i funkcjonowania miejsca. Warto zaznaczyć, że projekt technologiczny lokalu jest czymś innym niż projekt aranżacji wnętrza. Oprócz rozmieszczenia wyposażenia zawiera dużo więcej szczegółowych informacji.

Co zawiera projekt techniczny?

Ustaliliśmy już, co to jest projekt techniczny, teraz warto poznać, co zawiera. Oprócz planu zagospodarowania przestrzeni, można w nim znaleźć:

 • szczegółowy opis działań, procesów produkcyjnych i stosowanych technologii;
 • przepływ pracy i wykorzystywanych surowców w każdym pomieszczeniu;
 • lista urządzeń i ich specyfikacja techniczna;
 • opis procedur utrzymania czystości wraz z planem dezynfekcji sprzętu na poszczególnych stanowiskach;
 • zasady BHP.

Widać, że to, co zawiera projekt techniczny, daleko wykracza poza standardowy plan wnętrza i jego wyposażenia. Informacje zawarte w planie technologicznym są jednak niezbędne do odbioru lokalu i zgody na produkcję gastronomiczną czy wykonywanie usług kosmetycznych.

Jak wykonuje się projekty technologiczne?

Aby wykonać projekt lokalu usługowego, niezbędna jest specjalistyczna wiedza z wielu obszarów. Dlatego wybór firmy do takiego zadania nie powinien być przypadkowy. Co bierze pod uwagę, zanim wykona projekty technologiczne? Można powiedzieć, że wykonuje go w 4 krokach.

Po pierwsze projekt technologiczny wymaga doskonałej znajomości wymagań sanitarno-technicznych. Projektant musi zebrać wszystkie niezbędne informacje od właściciela lokalu, by poznać jego wizję na temat wyposażenia i funkcjonowania lokalu. Jest to możliwe, gdy weźmie pod uwagę charakter lokalu, rodzaj wykonywanych usług, liczbę pracowników oraz sposób realizacji czynności służbowych.

Drugi krok to analiza otrzymanych informacji w kontekście aktualnych wymagań sanitarno-technicznych. Projektant – biorąc pod uwagę wymagania i potrzeby inwestora – sporządza listę niezbędnych urządzeń, materiałów i technologii niezbędnych do spełnienia oczekiwań właściciela i procedur sanitarnych.

Trzeci krok obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji. To w zasadzie właściwy etap, który jest bezpośrednio związany z tworzeniem projektu technologicznego lokalu. Co istotne, dokumentacja powinna być jak najbardziej szczegółowa. Im większa precyzja, tym łatwiejsza weryfikacja zgodności z przepisami.

Ostatni etap to właśnie przedstawienie projektu technicznego odpowiednim organom sanitarnym. Na podstawie projektu Sanepid wydaje pozwolenia wymagane do otwarcia lokalu. W razie konieczności dokonuje się również poprawek w miejscach oznaczonych przez urzędników.

Jakie znaczenie ma precyzyjny projekt technologiczny?

Sama charakterystyka projektu technicznego pokazuje, dlaczego etap ten jest tak istotny. Można jednak wyróżnić kilka istotnych czynników, które mają największe znaczenie w kontekście funkcjonowania lokalu.

 1. Bezpieczeństwo. Lokal zaprojektowany zgodnie z normami sanitarnymi i technicznymi jest bezpieczny dla pracowników. Wykorzystywane urządzenia i sprzęty są certyfikowane a sam przepływ pracy uporządkowany.
 2. Wydajność. Porządek i ergonomiczne ustawienie urządzeń oraz przestrzeni roboczych zawsze wpływa na zachowanie najwyższej jakości pracy. Dzięki precyzyjnemu planowaniu ustawienia wykonywanie zadań służbowych jest bardziej płynne.
 3. Zgodność z przepisami. Kontrole, pozwolenia i certyfikaty mają związek z precyzją wykonania projektu technicznego lokalu. Jeśli będzie on szczegółowy i przemyślany, właściciel lokalu nie musi obawiać się uwag ze strony Sanepidu.
 4. Poprawa jakości usług. Praca w ergonomicznie zaplanowanej przestrzeni wpływa na porządek wykonywanych czynności. Gdy pracownicy nie muszą tracić czasu i sił na odnalezienie się we wnętrzu mogą spokojnie skupić się na jakości pracy.

Duże znaczenie dla końcowego sukcesu ma współpraca z firmą, która wie, jak przygotować precyzyjny projekt technologiczny.

Czym jest projekt technologiczny lokalu gastronomicznego?

Masz w planach otwarcie lokalu gastronomicznego? Oprócz zaaranżowania wnętrza i dopasowania jego stylistyki do potrzeb konieczny jest też projekt technologiczny. Co to takiego, jakie ma znaczenie i komu warto powierzyć jego przygotowanie? Przeczytaj w poniższym poradniku!

Co to jest projekt technologiczny lokalu gastronomicznego?

Można krótko opisać, że technologiczny projekt restauracji to szczegółowa dokumentacja obejmująca rozmieszczenie urządzeń, sprzętów, przestrzeni roboczej, zaplanowanie procesów higieny i dezynfekcji. Wszystkie ustalenia zawarte w projekcie lokalu gastronomicznego muszą być zgodne z wymaganiami sanitarnymi i technicznymi obowiązującymi obiekty serwujące żywność.

Gdy bierzesz pod uwagę technologiczne projekty restauracji, powstają one na bazie dokładnej analizy wymagań inwestora oraz doświadczenia projektanta. Są oparte również na wcześniej przygotowanym planie przestrzeni, który daje pole do działania firmie wykonującej projekt technologiczny kuchni i całego lokalu.

Jakie informacje zawiera projekt technologiczny restauracji?

Jak wspomniano powyżej, projekt technologiczny lokalu gastronomicznego to coś więcej niż rzut z góry na wyposażenie wnętrza. To tak naprawdę pełna dokumentacja techniczna dostarczana do Sanepidu, w celu przedstawienia charakteru lokalu i jego sposobu funkcjonowania. W projekcie kuchni gastronomicznej i obszaru przygotowywania posiłków znajdują się następujące pozycje:

 • Organizacja pracy i używanych surowców w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Pełen opis procesów, procedur wytwarzania i wykorzystywanych technologii.
 • Wykaz sprzętu wraz z danymi technicznymi.
 • Normy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szczegółowy opis procedur higienicznych z harmonogramem dezynfekcji sprzętu na poszczególnych miejscach pracy.

Technologiczny projekt baru gastronomicznego czy większego lokalu z żywnością wymaga posiadania ogromnej wiedzy technicznej, sanitarnej i projektowej. Dlatego zaleca się powierzenie tego zadania firmie wyspecjalizowanej w tworzeniu projektów technologicznych.

Jak specjaliści wykonują projekt technologiczny dla sanepidu

Proces realizacji projektu małej restauracji czy innego lokalu gastronomicznego obejmuje kilka kroków. Każdy z nich jest niezbędny dla końcowego sukcesu.

Zebranie informacji dostarczonych od inwestora

Początkowy krok wymaga zebrania i przeanalizowania maksymalnej ilości informacji dostarczonych od właściciela lokalu. Mowa o zakresie wykonywanych czynności, ilości przebywających w kuchni pracowników, charakterze samego lokalu i przewidywanym stosowanym wyposażeniu.

Analiza potrzeb inwestora i zestawienie ich z wymogami sanitarnymi

Drugi etap to praca związana z dokładną analizą zebranych informacji. Firma, która wykonuje projekt technologiczny dla sanepidu, musi skupić się na przeanalizowaniu potrzeb i wymagań po stronie inwestora pod kątem procedur sanitarnych. Oczywiście jej celem jest maksymalne spełnienie oczekiwań właściciela, jednak nie może przystać na pomysły, które nie są zgodne z przepisami. W ostateczności i tak wyznaczony organ kontrolujący dokumentację i stan faktyczny weryfikuje sytuację i dostosowuje ją do przepisów.

Przedstawienie dokumentacji do sanepidu

Odpowiednia jednostka sanitarno-epidemiologiczna jest upoważniona do sprawdzenia dokumentacji projektowej, a właściciel zobowiązany jest ją dostarczyć organowi właściwemu pod względem lokalizacji. W czasie kontroli może zajść konieczność wykonania poprawek. Kluczowe znaczenie ma przygotowanie jak najbardziej szczegółowego projektu technicznego restauracji, by uniknąć poważnych zmian.

Scroll to Top