Czym jest projekt technologiczny lokalu gastronomicznego?

Czym jest projekt technologiczny lokalu gastronomicznego?

Masz w planach otwarcie lokalu gastronomicznego? Oprócz zaaranżowania wnętrza i dopasowania jego stylistyki do potrzeb konieczny jest też projekt technologiczny. Co to takiego, jakie ma znaczenie i komu warto powierzyć jego przygotowanie? Przeczytaj w poniższym poradniku!

Co to jest projekt technologiczny lokalu gastronomicznego?

Można krótko opisać, że technologiczny projekt restauracji to szczegółowa dokumentacja obejmująca rozmieszczenie urządzeń, sprzętów, przestrzeni roboczej, zaplanowanie procesów higieny i dezynfekcji. Wszystkie ustalenia zawarte w projekcie lokalu gastronomicznego muszą być zgodne z wymaganiami sanitarnymi i technicznymi obowiązującymi obiekty serwujące żywność.

Gdy bierzesz pod uwagę technologiczne projekty restauracji, powstają one na bazie dokładnej analizy wymagań inwestora oraz doświadczenia projektanta. Są oparte również na wcześniej przygotowanym planie przestrzeni, który daje pole do działania firmie wykonującej projekt technologiczny kuchni i całego lokalu.

Jakie informacje zawiera projekt technologiczny restauracji?

Jak wspomniano powyżej, projekt technologiczny lokalu gastronomicznego to coś więcej niż rzut z góry na wyposażenie wnętrza. To tak naprawdę pełna dokumentacja techniczna dostarczana do Sanepidu, w celu przedstawienia charakteru lokalu i jego sposobu funkcjonowania. W projekcie kuchni gastronomicznej i obszaru przygotowywania posiłków znajdują się następujące pozycje:

  • Organizacja pracy i używanych surowców w poszczególnych pomieszczeniach.
  • Pełen opis procesów, procedur wytwarzania i wykorzystywanych technologii.
  • Wykaz sprzętu wraz z danymi technicznymi.
  • Normy bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Szczegółowy opis procedur higienicznych z harmonogramem dezynfekcji sprzętu na poszczególnych miejscach pracy.

Technologiczny projekt baru gastronomicznego czy większego lokalu z żywnością wymaga posiadania ogromnej wiedzy technicznej, sanitarnej i projektowej. Dlatego zaleca się powierzenie tego zadania firmie wyspecjalizowanej w tworzeniu projektów technologicznych.

Jak specjaliści wykonują projekt technologiczny dla sanepidu

Proces realizacji projektu małej restauracji czy innego lokalu gastronomicznego obejmuje kilka kroków. Każdy z nich jest niezbędny dla końcowego sukcesu.

Zebranie informacji dostarczonych od inwestora

Początkowy krok wymaga zebrania i przeanalizowania maksymalnej ilości informacji dostarczonych od właściciela lokalu. Mowa o zakresie wykonywanych czynności, ilości przebywających w kuchni pracowników, charakterze samego lokalu i przewidywanym stosowanym wyposażeniu.

Analiza potrzeb inwestora i zestawienie ich z wymogami sanitarnymi

Drugi etap to praca związana z dokładną analizą zebranych informacji. Firma, która wykonuje projekt technologiczny dla sanepidu, musi skupić się na przeanalizowaniu potrzeb i wymagań po stronie inwestora pod kątem procedur sanitarnych. Oczywiście jej celem jest maksymalne spełnienie oczekiwań właściciela, jednak nie może przystać na pomysły, które nie są zgodne z przepisami. W ostateczności i tak wyznaczony organ kontrolujący dokumentację i stan faktyczny weryfikuje sytuację i dostosowuje ją do przepisów.

Przedstawienie dokumentacji do sanepidu

Odpowiednia jednostka sanitarno-epidemiologiczna jest upoważniona do sprawdzenia dokumentacji projektowej, a właściciel zobowiązany jest ją dostarczyć organowi właściwemu pod względem lokalizacji. W czasie kontroli może zajść konieczność wykonania poprawek. Kluczowe znaczenie ma przygotowanie jak najbardziej szczegółowego projektu technicznego restauracji, by uniknąć poważnych zmian.

Scroll to Top