Obsługa techniczna nieruchomości – na czym polega kompleksowa obsługa nieruchomości?

obsluga-techniczna-nieruchomosci-na-czym-polega-kompleksowa-obsluga-nieruchomosci

Jesteś właścicielem budynku mieszkalnego, przemysłowego lub handlowego? Jeśli tak, masz obowiązek dbać o jego stan techniczny, dokumentację narzuconą wymaganiami prawnymi i estetykę. Chociaż zakres prac obejmuje jedno zdanie, zawiera się w nim mnóstwo czynności administracyjno-technicznych, które wymagają specjalistycznej wiedzy. Poznaj zasady obsługi technicznej nieruchomości!

Obsługa techniczna nieruchomości – co to jest?

Mówiąc najprościej, to skoordynowane działania, mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie zgodnym z zaleceniami prawnymi. Obsługa techniczna nieruchomości obejmuje procesy:

 • administracyjne – troska o wszystkie wymagane dokumenty związane z funkcjonowaniem obiektu;
 • prawne – wykonywanie czynności wymaganych przez prawo budowlane;
 • techniczne – zapewnienie wyposażenia zgodnego z przeznaczeniem obiektu;
 • konserwacyjne – utrzymanie instalacji, urządzeń i wyposażenia nieruchomości w należytym stanie;
 • naprawcze – wymiana, remont czy naprawa urządzeń, instalacji i poszczególnych sprzętów w obiekcie;
 • pielęgnacyjne – troska o tereny zielone i utrzymanie czystości w obiekcie oraz poza nim.

Co jeszcze wchodzi w skład usług obsługi technicznej nieruchomości?

To jeszcze nie wszystko, co jest wymagane od firmy zapewniającej wsparcie dla obiektów użytkowych. Kompleksowa obsługa nieruchomości zajmuje się nie tylko doraźnym wsparciem, ale też zarządzaniem obiektem. Podejmuje działania, które mają na celu optymalizację zużycia:

 • instalacji;
 • urządzeń;
 • energii elektrycznej;
 • mediów.

W tym celu wykonuje się ocenę zużycia sprzętu, instalacji i energii oraz opracowuje plan ich konserwacji, oraz ograniczenia zużycia. Dzięki temu zmniejsza się negatywny wpływ na środowisko i ogranicza koszty związane z wymianą i rachunkami za energię.

Profesjonalna obsługa nieruchomości a bezpieczeństwo

Oprócz wszystkich powyższych procesów obsługa nieruchomości obejmuje też troskę o bezpieczeństwo obiektu, mienia oraz osób przebywających na jej terenie. Oznacza to stworzenie:

 • systemu monitoringu w czasie rzeczywistym;
 • systemu sygnalizacji awaryjnej;
 • tworzenia procedur bezpieczeństwa;
 • ograniczenie dostępu;
 • opracowanie działań na wypadek momentów kryzysowych;
 • tworzenie audytów bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo obejmuje też ochronę dokumentacji, która ma związek z serwisem budowlanym nieruchomości.

Obsługa nieruchomości i dbanie o cały teren

Nieruchomość to nie tylko budynek. Dlatego trzeba zatroszczyć się też o ścieżki komunikacyjne, drogi dojazdowe, parkingi, podpiwniczenia czy tereny zielone. Obsługa nieruchomości obejmuje również te usługi. Przy tym warto pamiętać, że chodzi nie tylko o czasowe remonty lub konserwacje, ale przede wszystkim utrzymanie czystości i zapewnienie bezpieczeństwa dla osób i mienia. 

Techniczna obsługa nieruchomości a koordynowanie usług

Wobec tak dużego obszaru działania techniczna obsługa nieruchomości wymaga też skutecznego zarządzania przeprowadzanymi usługami. Niektóre z nich wymagają wielomiesięcznego planowania. Inne wykonuje się bez wyłączania danych obszarów budynku z użytkowania, a jeszcze inne przeprowadza się jednocześnie z innymi usługami. 

Planowanie budżetu, opracowywanie planu i wykonawstwo są jednymi z obowiązków firm, które zajmują się obsługą nieruchomości. Może oznaczać organizowanie przetargów, zatrudnianie pracowników czy wynajmowanie firm do poszczególnych usług. Tak wiele obowiązków wymaga doskonałej znajomości struktury działania nieruchomości i pełnej współpracy z właścicielem/zarządem.

Korzyści z wykorzystania obsługi technicznej nieruchomości

Dlaczego kompleksowa obsługa techniczna nieruchomości jest tak korzystna dla właściciela? Przede wszystkim oznacza oddelegowanie ogromnej ilości obowiązków, które są związane z utrzymaniem obiektu i terenów przy nim w odpowiednim stanie technicznym. W ten sposób właściciel/zarząd nieruchomości może skoncentrować się na innych aspektach związanych z działalności firmy.

Poza tym zyskujesz w ten sposób spokój w kwestii wykonania niezbędnych usług i pewność ich przeprowadzenia w terminie wyznaczonym przez Prawo. To sprawia, że nie narażasz się na zaniedbania i ewentualne konsekwencje finansowe z tym związane. Kluczowy jest wybór właściwej firmy do obsługi nieruchomości.

FAQ

Czym jest techniczna obsługa nieruchomości?


Techniczna obsługa nieruchomości to zbiór działań mających na celu zapewnienie utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym zgodnie z wymaganiami prawnymi i funkcjonalnymi. Jest to kompleksowy proces, który obejmuje zarówno działania administracyjne, prawne, techniczne, konserwacyjne, naprawcze, pielęgnacyjne, jak i związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem nieruchomością.

Co wchodzi w skład obsługi technicznej nieruchomości?


Obsługa techniczna nieruchomości obejmuje szereg działań, takich jak:
– Prowadzenie działań administracyjnych związanych z dokumentacją nieruchomości.
– Wykonywanie czynności wymaganych przez prawo budowlane.
– Zapewnienie wyposażenia zgodnego z przeznaczeniem obiektu.
– Konserwacja instalacji, urządzeń i wyposażenia.
– Naprawa, remont i wymiana urządzeń oraz instalacji.
– Pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie czystości w obiekcie i jego otoczeniu.
– Zarządzanie zużyciem instalacji, urządzeń i energii.
– Zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i osób przebywających na jego terenie.

Kto może świadczyć usługi obsługi technicznej nieruchomości?


Usługi obsługi technicznej nieruchomości mogą być świadczone przez firmy specjalizujące się w zarządzaniu nieruchomościami oraz przez przedsiębiorstwa zajmujące się usługami technicznymi, takimi jak firmy budowlane, instalacyjne, konserwatorskie czy utrzymaniowe. Istotne jest, aby podmiot świadczący te usługi posiadał odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz środki techniczne do wykonywania zadań związanych z obsługą nieruchomości.

Czy warto korzystać z usług obsługi technicznej nieruchomości?


Tak, warto korzystać z usług obsługi technicznej nieruchomości, ponieważ pozwala to właścicielom lub zarządom nieruchomości skoncentrować się na innych aspektach działalności, mając pewność, że nieruchomość jest utrzymywana w odpowiednim stanie technicznym zgodnie z wymaganiami prawnymi. Ponadto usługi obsługi technicznej mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów eksploatacji nieruchomości oraz zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia przebywających na jej terenie.

Scroll to Top